Z ribiči se je pogovarjal minister za kmetijstvo RS

11. novembra 2020 je potekala videokonferenca med vodstvom RZS in ministrom za kmetijstvo (in ekipo sodelavcev Sektorja za ribištvo na MKGP).

Razgovor je potekal o aktualnih temah za slovensko sladkovodno ribištvo, in sicer o:

– vprašanju novih ribiško gojitvenih načrtov (RGN) in novega Programa upravljanja rib,
– vplivu COVID krize na ribiško upravljanje in izvajanje ribolova v letu 2021,
– problematiki plenjenja vidre,
– nerešenem vprašanje krivičnega plačevanja vodnih povračil za RD – uskladitev MKGP z MOP (t.i. dvojna finančna obremenitev RD).

Pri vprašanju izdaje novih RGN in vprašanju novega Programa upravljanja rib z letom 2021 sta se obe strani strinjali, da je potrebno zaključiti s pripravami novih dokumentov za ribiške družine in se čimprej lotiti dela na novem Programu upravljanja rib, ki mora biti sprejet v letu 2021. Minister je izpostavil vlogo RZS kot aktivnega spodbujevalca procesa priprave omenjenih dokumentov.

Leto 2020 je na vseh področjih zaznamovala kriza zaradi virusa COVID-19 in sladkovodno ribištvo tu ni bilo nobena izjema. Predsednik RZS se je ministru MKGP zahvalil za uresničeno obljubo o oprostitvi 50 % koncesijskega zneska za leto 2020. Žal ribiči pri izvajanju ribolova po zakonodaji niso enakovredni lovcem pri izvajanju odstrela divjadi, zato je za člane RD omejitev izvajanja ribolova na meje občin še vedno težava. Prav tako so zaradi sedanje krize posebej prizadete tiste RD, ki so znane po razvitem ribiškem turizmu. Žal se na področju gibanja med občinami za ribiče turiste spremembe ne obetajo, vseeno pa smo na RZS zadovoljni, da so na ministrstvu prisluhnili našim argumentom. Upamo, da bo MKGP pokazalo razumevanje za sladkovodne ribiče tudi v prihodnje.

Pri vprašanju vpliva plenjenja vidre smo ribiči dobili načelno podporo MKGP pri začetku izvajanja monitoringa te vrste, za katerega je zadolženo ministrstvo za okolje in prostor. Prav tako je minister z ekipo ponovno izrazil podporo RZS pri reševanju še vedno odprtega vprašanja plačevanja vodnih povračil s strani RD za stoječe vode, ki so vpisane v ribiške okoliše.

Objavljeno dne: 16/11/2020