Varovanje narave


Ribiška družina Barje ukrepa za čistost voda, za čisto okolje voda in za zdravje rib. Tesno sodeluje z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, z Ribiško zvezo Slovenije, ostalimi ribiškimi družinami ter zavodi in društvi, povezanimi z varovanjem narave. Naloge Ribiške družine Barje Ribiška družina Barje je organizirana kot društvo, kjer poteka večina aktivnosti na prostovoljni ravni. Glavna dejavnost Ribiške družine Barje je ribiško upravljanje v barjanskem ribiškem okolišu. Ribiška družina Barje je dejavna na področju naravovarstva in okoljevarstva, še posebej pa pri: - izvajanju ukrepov za ohranjanje ugodnega stanja rib, - izvajanju ukrepov za trajnostno rabo rib, - vodenju evidenc in poročanje, - strokovnem usposabljanju ribičev, - izvajanju nalog ribiško-čuvajske službe, - izvajanju aktivnosti ob poginih rib. Aktualni projekti - Omejevanje invazivnih ribjih vrst - Omejevanje japonskega dresnika ob jezeru Strahomer - Skrb za avtohtono potočno postrv - Vzdrževanje vodotokov - Čistilne akcije Odnos ribičev do rib, narave in soljudi Ribiči Ribiške družine Barje smo odgovorne osebe, ki skrbimo za ohranjanje vrednot slovenskega sladkovodnega ribištva in človeštva v splošnem. Naše vrednote dobro opiše Etični kodeks ribičev, ki ga je sprejela Ribiška zveza Slovenije leta 2009. Kodeksu sledimo zaradi želje po ohranjanju narave, kakovostnega gospodarjenja z naravnimi viri ter dobrih odnosov med ljudmi. Kodeks si lahko preberete tukaj.