Varovanje naraveRibiška družina Barje ukrepa za čistost voda, za čisto okolje voda in za zdravje rib.
Tesno sodeluje z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, z Ribiško zvezo Slovenije, ostalimi ribiškimi družinami ter zavodi in društvi, povezanimi z varovanjem narave.

Naloge Ribiške družine Barje

Ribiška družina Barje je organizirana kot društvo, kjer poteka večina aktivnosti na prostovoljni ravni. Glavna dejavnost Ribiške družine Barje je ribiško upravljanje v barjanskem ribiškem okolišu. Ribiška družina Barje je dejavna na področju naravovarstva in okoljevarstva, še posebej pa pri:

– izvajanju ukrepov za ohranjanje ugodnega stanja rib,
– izvajanju ukrepov za trajnostno rabo rib,
– vodenju evidenc in poročanje,
– strokovnem usposabljanju ribičev,
– izvajanju nalog ribiško-čuvajske službe,
– izvajanju aktivnosti ob poginih rib.

Aktualni projekti

– Omejevanje invazivnih ribjih vrst
– Omejevanje japonskega dresnika ob jezeru Strahomer
– Skrb za avtohtono potočno postrv
– Vzdrževanje vodotokov
– Čistilne akcije

Odnos ribičev do rib, narave in soljudi

Ribiči Ribiške družine Barje smo odgovorne osebe, ki skrbimo za ohranjanje vrednot slovenskega sladkovodnega ribištva in človeštva v splošnem. Naše vrednote dobro opiše Etični kodeks ribičev, ki ga je sprejela Ribiška zveza Slovenije leta 2009. Kodeksu sledimo zaradi želje po ohranjanju narave, kakovostnega gospodarjenja z naravnimi viri ter dobrih odnosov med ljudmi.

Kodeks si lahko preberete tukaj.