Vabilo za Zbor članov 2023

Spoštovani,

vljudno vabljeni na redni letni Zbor članov RD Barje, ki bo v četrtek, 13. aprila 2023, ob 17. uri naprej v ribiškem domu RD Barje.

Predlagani dnevni red:
– otvoritev zbora in pozdrav gostov,
– izvolitev delovnega predsedstva,
– izvolitev zapisnikarja, verifikacijske komisije, dveh overiteljev zapisnika,
– poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti,
– potrditev dnevnega reda in poročilo nadzornega odbora,
– predstavitev poročil sekcij in zaključnega računa za leto 2022,
– razprava in potrditev poročil in zaključnega računa,
– obravnava in sprejem okvirnega finančnega načrta za leto 2023,
– razno.

Zbor bo potekal predvidoma do 19. ure. Zboru bosta sledila zakuska in druženje ribičev. Se vidimo in dober prijem!

UO RD Barje