Vabilo na Zbor članov 2022

Spoštovani!

Vabimo vas na redni Zbor članov RD Barje, ki bo v četrtek, 21. aprila 2022, ob 17. uri v ribiškem domu na Hladnikovi ulici 11 v Ljubljani.

DNEVNI RED:
Otvoritev zbora in pozdrav gostov
Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske komisije, overovateljev zapisnika
Potrditev dnevnega reda in poročilo nadzornega odbora
Predstavitev poročil sekcij in zaključnega računa za leto 2021
Razprava in potrditev poročil in zaključnega računa
Obravnava in sprejem okvirnega finančnega načrta za leto 2022
Razno

Vsa poročila bodo na ogled na spletni strani RD Barje. Po končanem občnem zboru bo tradicionalen ribiški klepet z zakusko. Po priporočilu NIJZ prosimo, da prinesete s seboj zaščitne maske.

POMEMBNO

Delovna akcija v ribiškem domu bo 7. maja 2022 ob 8. uri. Pridite ustrezno oblečeni in obuti.
Tekmovanje PODKOVANI KRAP bo 21. maja 2022 na Krimskem jezeru na Podpeči. Pričetek tekme ob 8. uri, zbor pa je ob 6.30. Prosimo, da se druženja udeležite v čim večjem številu, ker se mu bodo štele 4 ure kot delovne ure.

Dober prijem!

RD Barje