Ustavno sodišče RS pritrdilo prepovedi ribolova v Tivolskem ribniku

Leta 2015 nam je Mestna občina Ljubljana z odlokom prepovedala ribarjenje v tivolskem ribniku. Ribiška družina Barje je že pred potrditvijo odloka imela koncesijo za ribiško upravljanje v barjanskem ribiškem okolišu, katerega del je tudi tivolski ribnik, za katerega je plačevala tudi koncesijsko dajatev. Z odlokom se nismo strinjali in skupaj z Ribiško zvezo Slovenije smo leta 2016 na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti tega odloka.

Ribiška družina Barje je trdila, da je občina s prepovedjo ribolova v ribniku neupravičeno posegla v že sklenjeno koncesijsko pogodbo z državo oziroma Ministrstvom za kmetijstvo.

Sedaj smo prejeli sodbo ustavnega sodišča, v kateri so sodniki presodili v prid Mestni občini Ljubljana in ne RD Barje in RZS. S tem smo izčrpali vse pravne možnosti v Sloveniji. Iz sodbe izhaja, da smemo upravljati z ribnikom, da pa ribolov kot pravica iz koncesijske pogodbe ni dovoljen.

Ustavnih sodnikov argumenti pobudnic očitno niso prepričali. Pojasnili so, da je odlok o krajinskem parku po svoji naravi akt o zavarovanju naravne dobrine, katerega cilj je varovanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti na zavarovanem območju, ribolov pa po drugi strani ni v javnem interesu in se ta dejavnost mora ukloniti varstvenemu režimu.

Sodbo ustavnega sodišča bomo spoštovali, kljub temu, da mislimo, da bi nas država v tem primeru morali oprostiti vsaj plačila koncesijskih dajatev za Tivolski ribnik.

Služba za odnose z javnostmi RD Barje

Objavljeno dne: 05/10/2020