Učenci na obisku pri ribičih barjanih

Konec maja je Ribiško družino Barje obiskala skupina učencev iz osnovne šole Oskarja Kovačiča iz Ljubljane. Mladi, spremljala sta jih dve učiteljici, so poslušali predavanje na temo pravne ureditve slovenskega sladkovodnega ribištva, biologije rib in pomena sladkovodnega ribištva za turizem kraja.

Med cilji, ki si jih je zadala RD Barje in o katerih sta že pisala Ušeničnik in Stević (Ribič, 12/2013), je intenzivnejše delo z mladimi in zagotavljanje celostne prisotnosti ribiške družine v lokalni skupnosti. Med zadnjim moramo omeniti trdnejše vezi, ki so se v zadnjem času spletle med RD Barje in gasilci, Četrtno skupnostjo in okoliškimi šolami.

Majski obisk mladih v ribiškem domu je bil delovne narave, zato je tudi srečanje potekalo v formalnem duhu. Predstavnika ribiške družine sta mlade iz bližnje osnovne šole najprej pozdravila in jim izrekla dobrodošlico, nato pa izpeljala predavanje o temah, s katerimi se učenci trenutno ukvarjajo. Zlasti sta jih zanimali področji biologije vodnih vretenčarjev (tudi rib) in ribiškega turizma v Ljubljani. Predstavnika ribiške družine sta v dobri uri, kolikor je trajalo predavanje, predstavila zgodovinski razvoj rib, delitev na hrustančnice in kostnice ter orisala delitev sladkovodnih rib na salmonide in ciprinide. S pomočjo preparatov so učenci spoznavali posamezne ribje vrste, njihovo življenjsko okolje, način prehranjevanja in razmnoževanja. Mladi so ju z zanimanjem poslušali in sodelovali. Od tridesetih učencev, kolikor jih je poslušalo predavanje, jih je pet tudi že lovilo. Niso pa vedeli, da v Ljubljanici živi sulec in da je v svetu zelo redek.

Glede ribiškega turizma so ribiči predstavili povezovanje s turističnimi organizacijami in izpostavili pomen fleksibilnosti in prijaznosti ribiškega osebja, ki je v stikih z gosti. Mlade so na hitro seznanili tudi z osnovami menedžmenta turističnih destinacij. Ker na prvi pogled revirji, s katerimi upravlja RD Barje, za ribiče turiste morda niso najbolj zanimivi (vsekakor se trenutno ne morejo kosati s ponudbo drugih, denimo soške doline), so pokazali tudi, kakšne poti je zato ubralo vodstvo RD Barje. Poleg predavanja so ribiči mlade obiskovalce seznanili tudi z delom ribiške družine in z možnostjo ribolova in druženja z drugimi mladimi ob revirjih v Ljubljani. Če bodo okoliščine dopuščale, se z njimi morda srečajo tudi ob ribniku Tivoli, kjer se bodo skupaj z mentorji poskusili v ribolovu. V RD Barje so veseli, da lahko svoje delovanje in znanje predstavljajo drugim, zlasti mladim. Med njimi je zanimanje za delo ribičev precejšnje, zato bodo, vsaj tako upajo ribiči, taka srečanja postala stalnica.

Lara Veronika Schifferstein

Objavljeno dne: 01/06/2014