Škofeljski graben

Škofeljski graben je manjši vodotok na vzhodnem delu barja; teče od Škofljice in se izliva v Iščico. Lovni revir je od jarka v predelu Nove tale pri Škofljici in do izliva v Iščico. Cena dnevne ribolovne dovolilnice: 10 EUR. Na voljo je pri pooblaščenih prodajalcih. Ribe: Lokacija: Pravila ribolova, dovoljene vabe, varstvene dobe in najmanjše lovne mere preberite tukaj. Omejitve in prepovedi: Prosimo, preberite jih med pomembnimi dokumenti.