Sestanek z vodstvom Nizozemske ribiške zveze

Predstavnika Sekcije za odnose z javnostmi RD Barje, Jure Ušeničnik in Jernej Šegatin, sta se 17. aprila udeležila predstavitve delovanja Nizozemske ribiške zveze, ki je med evropskimi državami najbolje organizirana ribiška zveza. Srečanje je organizirala Ribiška zveza Slovenije. Predstavitve se je kljub zanimivi temi udeležilo zelo malo predstavnikov ribiških družin.

Nizozemsko ribištvo ima približno 550.000 članov, ki so včlanjeni v enega od 1000 društev, društva povezuje 7 območnih zvez, le-te pa so združene v glavno ribiško zvezo, tako kot je bilo včasih organizirano slovensko sladkovodno ribištvo. Sicer se na Nizozemskem ukvarja z ribolovom približno 2 milijona ljudi, od tega 1,5 milijona na sladkih vodah in 0,5 milijona na morju. Športni ribolov je na Nizozemskem ena od najpogostejših rekreacij v naravi, letno pa gospodarstvu »prinese« skoraj milijardo evrov prihodkov. Zanimivo je, da znotraj Nizozemske ribiške zveze deluje entiteta, ki bi jo pri nas imenovali Zavod za ribištvo in ki ni financiran s strani države in deluje neposredno v raziskavah za ribiška društva. Država jim je podelila svobodo pri upravljanju z vodami v prid ohranjanja biotske raznovrstnosti za mlajše rodove.

Prav tako se srečujejo s problemom starejšega članstva, ki pa ga vseeno uspešno rešujejo z aktivnim delom z mladino. Imajo brošure, ki jih prostovoljci društev predstavljajo v šolah ter vabijo otroke na poizkusni ribolov. Na komercialni televiziji imajo enkrat tedensko za pol ure lastno oddajo o ribolovu. Kot posebnost velja omeniti, da imajo društva tako povezana med seboj, da lahko z eno samo letno dovolilnico lovijo na približno 95% vseh vodnih površin celinskih voda. Članarina društev je različna, približno od 40 EUR do 60 EUR letno (!!!), s katero si pridobijo pravico ribolova za 365 dni v letu upoštevajoč varstvene dobe, ter 15 EUR za prispevek ribiški zvezi. Vsekakor imajo omejeno dnevno količino dovoljenega uplena, vendar je uplenjenje rib precej redko. Imajo takšen način upravljanja z ribjim življem, da v ribolovne vode rib ne vlagajo in celotna populacija temelji na naravnem prirastku. Ker se ljudje zavedajo, da bi s pogostim uplenjenjem ribolovni revir lahko hitro izpraznili, ribe večinoma vračajo nazaj v vodo. Odločitev, ali bo ribič vrnil ribo v vodo, je stvar posameznika.

Več informacij o delovanju Nizozemske ribiške zveze si lahko ogledate na njihovi spletni strani.