Ribiško upravljanje

Na podlagi koncesijske pogodbe z Republiko Slovenijo gospodarimo z več kot 80 ha vodnih površin v Ljubljani in njeni okolici: s potoki, rekami, ribnikoma in jezerom, ki jih poseljujejo salmonidi, plenilke in krapovci.

Več »