Revirji

Revirji, s katerimi upravlja RD Barje in v katerih lahko lovite, so Ljubljanica, Iščica, Mali graben, Iška, ribnik Rakitna, Krimsko jezero (Podpeško jezero), ribnik Strahomer, Želimeljščica in Škofeljski graben.