Prepoved ribolova v Tivoliju

Obveščamo vas, da je Mestna občina Ljubljana (MOL) 28. 9. letos sprejela odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (https://www.uradni-list.si/1/content…). V njem je PREPOVEDALA ribolov v ribniku Tivoli, s katerim upravlja RD Barje. Ribnik Tivoli je ribolovni revir na podlagi veljavne koncesijske pogodbe, zato je takšna praksa izjemno nenavadna in za RD Barje sporna.

RD Barje je ves čas od razgrnitve predloga odloka sodelovala in opozarjala na pomen komunikacije in sodelovanja. MOL tega ni upošteval, prav tako pa RD Barje ni obveščal kot stranke v postopku. RD Barje je MOL poslala predlog za spremembe v odloku, MOL se nanj ni odzval.

ZZRS je nato oktobra napisal mnenje o ribniku Tivoli, v katerem piše, da se značaj ribnika ne bo spremenil, kljub morebitni odsotnosti rib. Poleg tega je MOL na začetku oktobra naročila strojno čiščenje lokvanjev (to je razvidno iz njihove novice http://www.ljubljana.si/…/z…/zelene-novice/99329/detail.html), kar je po naši oceni grob poseg v vodno telo, obstaja pa tudi sum kršitve Zakona o sladkovodnem ribištvu.

Trenutno je o dogajanju obveščeno vodstvo RD Barje, njeni člani, RZS, ZZRS in drugi pomembni deležniki. RD Barje bo nadaljevala dolgoletno uspešno delo v slovenskem sladkovodnem ribištvu in aktivno upravljala z revirji, med katerimi je po veljavni koncesijski pogodbi tudi ribnik Tivoli.

Objavljeno dne: 21/10/2015