Povišane vrednosti niklja v Iščici

Iz Agencije Republike Slovenije za okolje smo 25. januarja 2021 prejeli Oceno kemijskega stanja voda za Načrt upravljanja 2022-2027, in sicer za obdobje 2014-2019. Obveščamo vas, da je v oceni kemijsko stanje Iščice opredeljeno kot SLABO, to pa zaradi presežne vrednosti niklja v vodi. Morebitnega vira niklja ne poznamo in ga nameravamo raziskati.

Vse ribiče pozivamo k razmisleku pri ribolovu na način ujemi in vzemi na omenjenem vodotoku. Ocena kemijskega stanja površinske vode na odseku mestne Ljubljanice (dolvodno od sotočja Iščice in Ljubljanice) ter Ljubljanice nad sotočjem z Iščico (Ljubljanica povirje-Ljubljana) ima oznako DOBRO.

UO RD Barje

Objavljeno dne: 25/01/2021