Postanite član

Zanimate se za članstvo v Ribiški družini Barje, ki deluje v javnem interesu in ima tradicijo od leta 1955.

Člani RD Barje smo ljubitelji Ljubljanskega barja, njegove narave, vodotokov in rib, predvsem pa zagovorniki ohranjanja naravnih okolij. Vsako leto sprejmemo nove člane, ki praviloma ostanejo zvesti RD še dolgo vrsto let.

Obvestiti vas želimo, da lahko postane član RD vsak, ki se strinja z njenim statutom, pravilniki in poravna članarino. Ta znaša trenutno za polnoletne člane 143 EUR, za pridružene člane 131 EUR, za mladince, dijake in študente s statusom pa 77 EUR. V ceno je že vključenih 40 dni za ribolov krapovcev ter 20 dni za lov plenilk in salmonidov v revirju Ljubljanica in Iščica. Ribolovne dni za ostale ribolovne revirje, ki so v upravljanju RD Barje, dokupuje posebej po ceniku. Ribolovno leto je poravnano s koledarskim.

Kako poteka vpis

Vpis v RD Barje poteka na sedežu RD Barje. Željo, da bi radi postali član RD Barje, izrazi kandidat najprej s prošnjo, ki jo izdela, podpiše in prinese na sedež RD. Ko upravni odbor prošnjo prejme, presodi, ali je kandidat primeren za članstvo ali ne in ga o tem ustrezno obvesti. Če prošnji ugodi, ga povabi k oddaji dokumentov za vpis. Kandidat mora izpolniti vse nujno potrebne dokumente. Po plačilu članarine in pristojbine za ribolovne dni v revirjih prejme ribolovno dovolilnico in postane član RD Barje.

Dokumenti za vpis

Če je upravni odbor presodil, da kandidat lahko postane član, ta izpolni naslednje dokumente, ki si jih ogledate na strani Pomembni dokumenti.

Pomembno

Polnoletni člani do vključno 70. leta morajo vsako leto opraviti obveznih 12 delovnih ur. S tem opravimo pomembna dela v ribiškem okolišu in krepimo duh sodelovanja. Vrednost neopravljene delovne ure znaša 10 EUR. Član se je dolžan o obveznosti opravljanja obveznih delovnih ur sproti pozanimati v tajništvu RD.

Podatka o ceni in številu ribolovnih dni za posamezni revir sta navedena na vpisnem listu. Število ribolovnih dni za goste je 5. Šolajoči se polnoletni ribiči morajo za uveljavitev znižanja članarine svoj status izkazati z veljavnim potrdilom o šolanju.

Vsak član, ki še nima opravljenega državnega ribiškega izpita, najprej opravi šestmesečni pripravniški staž, nato se udeleži državnega seminarja za ribiški izpit in državnega ribiškega izpita. Organizira ju Ribiška zveza Slovenije in staneta 62 EUR; zanj bo potreboval tudi pripravniški dnevnik in študijsko gradivo, ki ga plača in prevzame v pisarni RD. Pripravnik sme loviti le v spremstvu mentorja, ki že ima opravljen ribiški izpit.

Mladinec sme izvajati samostojni ribolov krapovcev, ko opravi interni ribiški izpit. Ribolov salmonidov in plenilk sme izvajati, ko opravi državni ribiški izpit ali če je v spremstvu člana, ki ima državni ribiški izpit že opravljen.