Postanite član

Veseli nas, da se zanimate za članstvo v Ribiški družini Barje, ki deluje v javnem interesu in ima tradicijo že vse od leta 1955.

Člani RD Barje smo v prvi vrsti ljubitelji Ljubljanskega barja, njegove narave, vodotokov in tukajšnjih rib, predvsem pa goreči zagovorniki ohranjanja naravnih okolij, ki jih imamo tako radi. Vsako leto z veseljem sprejmemo nove člane, ki praviloma ostanejo zvesti RD še dolgo vrsto let.

Obvestiti vas želimo, da lahko postane član RD vsak državljan EU, ki se strinja s statutom, njenimi pravilniki in poravna članarino. Ta znaša za polnoletne člane 128 EUR, za pridružene člane 117 EUR, za mladince, dijake in študente s statusom pa 62 EUR. V ceno je že vključenih 40 dni za ribolov krapovcev ter 20 dni za lov plenilk in salmonidov v revirju Ljubljanica in Iščica. Ribolovne dni za ostale ribolovne revirje, ki so v upravljanju RD Barje, dokupuje posebej po ceniku. Ribolovne leto 2021 traja od 4. 12. 2020 do 30. 11. 2021.

Kako poteka vpis

Vpis v RD Barje poteka na daljavo. Željo, da bi radi postali član RD Barje, izrazi kandidat najprej s prošnjo, ki jo samostojno izdela, ročno podpiše in pošlje na naslov RD Barje. Ko upravni odbor prošnjo prejme, presodi, ali je kandidat primeren za članstvo ali ne in ga o tem pisno obvesti. Če prošnji ugodi, ga povabi k oddaji dokumentov za vpis. Kandidat mora izpolniti vse nujno potrebne dokumente, nato pa prejme položnico. Po plačilu članarine in pristojbine za ribolovne dni v revirjih prejme ribolovno dovolilnico in postane član RD Barje.

Dokumenti za vpis

Če je upravni odbor presodil, da kandidat lahko postane član, ta izpolni naslednje dokumente:

1. Vloga
2. Vpisni list
3. Evidenčni list
4. Izjava, da se strinja z obdelavo osebnih podatkov
5. Obrazec za namenitev dela dohodnine (NI za upokojence in brezposelne)

Pomembno

Polnoletni člani do vključno 70. leta morajo vsako leto opraviti obveznih 12 delovnih ur. S tem opravimo marsikatero delo in krepimo duh sodelovanja. Vrednost neopravljene delovne ure znaša 10 EUR.

Podatka o ceni in številu ribolovnih dni za posamezni revir sta navedena na vpisnem listu. Število ribolovnih dni za goste je 5. Šolajoči se polnoletni ribiči morajo za uveljavitev znižanja članarine svoj status izkazati z veljavnim potrdilom o šolanju.

Vsak član, ki še nima opravljenega državnega ribiškega izpita, najprej opravi šestmesečni pripravniški staž, nato se udeleži seminarja za ribiški izpit in ribiškega izpita. Organizira ju Ribiška zveza Slovenije in staneta 62 EUR; zanj bo potreboval tudi pripravniški dnevnik in študijsko gradivo, ki ga plača in prevzame v pisarni RD. Pripravnik sme loviti le v spremstvu mentorja, ki že ima opravljen ribiški izpit.

Mladinec sme izvajati samostojni ribolov krapovcev, ko opravi interni ribiški izpit. Ribolov salmonidov in plenilk sme izvajati, ko opravi državni ribiški izpit, ali če je v spremstvu člana, ki ima ribiški izpit že opravljen. Novi člani, ki ribiškega izpita še nimajo, smejo prvo leto članstva v revirju Ljubljanica salmonidne ribolovne dni zamenjati s ciprinidnimi.

Kvote uplena

Krimsko jezero: dovoljeni uplen krapa 2 kosa/dan, 20 kosov/leto
Krimsko jezero: dovoljeni uplen ščuke 2 kosa/leto
Ribnik Rakitna: dovoljeni uplen krapa 2 kosa/dan, 20 kosov/leto
Ljubljanica (plenilke in salmonidi): dovoljeni uplen ščuke 1 kos/dan, 10 kosov/leto

Veselimo se vseh novih članov, ki imajo radi ribolov na Ljubljanskem barju, tukajšnjo naravo in krajino, spoštujejo tradicijo RD Barje in želijo s svojim prostovoljnim delom prispevati kamenček v bogat mozaik sladkovodnega ribištva na tem območju.

Dobrodošli in dober prijem!