Poročila dela sekcij za leto 2020

Spoštovani ribiči!

Poročilo gospodarja
Poročilo sekcij

Dober prijem!

RD Barje