Pomembno – aneks k ribolovnemu pravilniku

Dne 6. novembra 2013 je upravni odbor Ribiške družine Barje sprejel aneks k Pravilniku o ribolovnem režimu v vodah RD Barje z dne 13. februarja 2013 (pravilnik).

Določila aneksa z dnem sprejetja aneksa nadomestijo pripadajoče člene v pravilniku. Določila aneksa so obvezujoča za vse ribiče člane in ribiče turiste v vseh vodah RD Barje.

Aneks si lahko preberete tukaj.

Dober ulov!

RD Barje