Pogoji uporabe in pravna obvestila

Dostop do spletne strani in njena uporaba sta podvržena določbam naslednjih odstavkov tega pravnega obvestila in določbam zakonov in drugih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. S pristopanjem in uporabo te strani sprejemate in soglašate, brez kakršnihkoli omejitev, z navedenimi pogoji uporabe in priznavate, da je vsakršen sporazum med vami in avtorji podvržen določbam tega pravnega obvestila in drugim veljavnim določbam v Republiki Sloveniji. Če se z navedenim v prvem odstavku, brez kakršnihkoli omejitev, ne strinjate, prosimo zapustite to spletno stran.

Spletna stran in njena celotna vsebina, vključno s celotnim tekstom in slikami, je v izključni lasti avtorjev in je avtorskopravno zaščitena, vključno z vsemi pridržanimi pravicami, če ni drugače določeno. Kakršnakoli vsebina, ki predstavlja znak, vzorec oziroma drug znak razlikovanja, je istočasno bodisi registrirana bodisi neregistrirana blagovna ali storitvena znamka oziroma druga pravica intelektualne lastnine avtorjev oziroma druge osebe v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo varstvo pravic intelektualne lastnine. Uporaba kakršnekoli vsebine je prepovedana brez izrecnega pisnega dovoljenja imetnika vsebine spletne strani.

Prepovedano je distribuiranje, spreminjanje, preslikavanje, izdajanje, licenciranje ali prodajanje teh vsebin na kakršenkoli način brez izrecnega pisnega soglasja avtorjev.

To stran uporabljate na vašo lastno odgovornost. Avtorji, ali katerekoli druge osebe udeležene pri nastajanju, proizvajanju ali nudenju te spletne strani, ne odgovarjajo za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali drugačno škodo, ki izvira iz ali je v zvezi z uporabo te spletne strani oziroma njene vsebine, ne glede na to, ali temelji na pogodbi, civilnem deliktu, objektivni odgovornosti ali čem drugem, čeprav so bili opozorjeni na možnost nastanka takšne škode.

Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih strani, ki so v lasti ali so vodene s strani drugih pravnih ali fizičnih oseb. Tovrstne povezave nudijo avtorji zgolj zaradi priročnosti. Poleg tega avtorji ne vzpodbujajo in podpirajo vsebino ali kakršnekoli druge produkte ali storitve, vsebovane na teh straneh. Če vzpostavite povezavo s takšnimi spletnimi stranmi, to storite na lastno odgovornost in brez kakšnega koli dovoljenja s strani avtorjev.

V primeru, ko uporabnik (obiskovalec, ribič, turist) spletne strani Ribiški družini Barje pošlje fotografije ali zgodbe za objavo na spletni strani pod vrhnjo domeno www.rdbarje.si, soglaša, da lahko Ribiška družina Barje te fotografije in zgodbe samostojno in brez vednosti avtorja uporablja za svojo promocijo, za objave v klasičnih in novih medijih ter jih neomejeno razmnožuje in distribuira (popoln prenos avtorskih pravic na RD Barje). Ribiška družina Barje prejetih fotografij in zgodb ni dolžna objavljati. O morebitni objavi fotografij in zgodb presoja na individualnem nivoju in brez sprotnih ali kasnejših obrazložitev. Izplačilo za fotografije in zgodbe v obliki denarja ali nagrad ni predvideno in ni možno.

Vsebina spletnih strani je avtorsko-pravno zaščitena. Vsebinsko in tehnično gledano so spletne strani pod domeno rdbarje.si intelektualna lastnina. Spletne strani upravlja zunanji izvajalec (donator). Ribiška družina Barje oziroma Sekcija za odnose z javnostmi Ribiške družine Barje za vsebine spletnih strani ne odgovarja.

Več o piškotkih in njihovi uporabi na spletnih straneh pod domeno rdbarje.si si preberite tukaj.

Opomba o imenovanju salmonidov

Na spletnih straneh nekaterih revirjev so ribe, ki se v revirjih nahajajo, ločene v dve skupini, in sicer salmonidi in ciprinidi. Med salmonide sta uvrščena tudi ščuka in smuč. Zavedamo se, da biološko gledano ne spadata med salmonide. Klasifikacijo smo izvedli zaradi lažje spletne predstavitve.