Podkovani krap 2014

RD Barje vabi na tradicionalno ribiško tekmovanje Podkovani krap,

ki bo v soboto, 24. maja 2014, od 8. do 12. ure na Krimskem jezeru pri Podpeči.

Plačevanje štartnine, ki znaša 15 evrov (vključeni jutranja kavica in malica), in sprotno žrebanje tekmovalnih mest bosta potekala od 6.50 do 7.50 na jezeru. Po končanem tekmovanju bo pogostitev s toplo malico, nato pa bomo razglasili rezultate (najtežji krap) in podelili nagrade ter priznanja najuspešnejšim tekmovalcem.

Urnik tekmovanja

Od 6.50 do 7.45: žrebanje tekmovalnih mest
Ob 7.45: zbor in nagovor tekmovalcev
Od 7.50 do 8. ure: zasedba mest in krmljenje
Ob 8. uri: začetek tekmovanja
Ob 12. uri: konec tekmovanja
Ob 12.30: razglasitev rezultatov in podelitev nagrad ter priznanj najuspešnejšim tekmovalcem

Pogoji tekmovanja

Ribolov bo potekal s plovcem ali na dno. Točkovali bomo najtežjega ulovljenega krapa. Ekipno bo štel najtežji ulovljeni krap tekmovalca v ekipi. Dovoljen bo ulov več krapov ob sprotnem tehtanju in spuščanju. Ujete ribe, ki jih ne bodo točkovali, bo potrebno obvezno vrniti v vodo.

Dovoljene vabe: vse naravne vabe (kruh, polenta, ipd.). Znak za začetek in konec tekmovanja bo en (1) zvočni signal. Vsak tekmovalec bo tekmoval na lastno odgovornost. Vabljeni in dober prijem!

Vodja tekmovanja: Jure Ganič (041 405 785)


Podpeško jezero. Foto: Junior.