Pobuda za znižanje koncesijske dajatve RD

Spoštovani,

zaradi razglasitve epidemije širjenja koronavirusa in s tem povezanimi ukrepi za omejevanje tega širjenja, se tudi ribiči srečujemo z negativnimi posledicami vezanimi na naše delovanje skladno s podpisanimi koncesijskimi pogodbami. RD se v zadnjih mesecih soočajo z drastičnim upadom prodaje ribolovnih dovolilnic tako za domače kot za tuje ribiške turiste. Posebno občuten bo izpad ribiških turistov iz Italije, Avstrije in drugih evropskih držav. Vse skupaj bo predstavljalo velik izpad predvidenih dohodkov za RD, posebej tiste, ki veliko vlagajo v turistično promocijo svojih ribolovnih revirjev. Obenem so zaradi prepovedi skupinskih dejavnosti, že zdaj prizadete tudi tiste RD, ki so organizatorke tako državnih kot mednarodnih ribiških tekmovanj. Glede na razumljivo sprejemanje novih zaščitnih ukrepov, ki omejujejo izvajanje ribolova vsem ribičem samo na meje lokalne skupnosti pričakujemo, da bomo deležni večjega osipa članstva v RD. Kot kaže, da bo takšno stanje trajalo več mesecev. Po naših izkušnjah je obisk voda za ribolov največji ravno v času pomladi in poletja, zato predvidevamo izjemno škodljive posledice na prihodke od ribolova. Ob tem pa ima RD še vedno vse obveznosti gospodarjenja, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe in sprejetih ribiško gojitvenih načrtov. Med ostalim je RD dolžna zagotoviti ribiškočuvajsko kontrolo po celotnem območju ribiškega okoliša. Opažamo, da se je v tem času krivolov izdatno povečal, kar za RD pomeni dodatno obremenitev pri povračilu stroškov za delo ribiških čuvajev in pri nabavi osnovne zaščitne opreme. Predlagamo vam, da se zaradi opisanih razmer vse RD ustrezno oprosti ali vsaj za polovico (50 %) zniža plačevanje koncesijskih obveznosti do države na podoben način, kot je na MKGP podal predlog za oprostitev plačevanja vodnih povračil za dejavnost akvakulture.

Lep pozdrav in dober prijem, dr. Miroslav ŽABERL, predsednik RZS

Objavljeno dne: 29/04/2020