Plovba po Ljubljanici

STALIŠČA RIBIŠKE DRUŽINE BARJE

Uvod

Na reki Ljubljanici se predvideva sprememba plovnega režima, ki predvideva pogostejšo plovbo večjih turističnih čolnov po Barju do Vrhnike in omejevanje plovbe ribičem z uvajanjem zelenih con (prepoved plovbe) in časovnim omejevanjem plovbe. Prav tako se predvideva prepoved uporabe bencinskih in dizelskih motorjev, prepoved čolnov, ki nimajo ravnega dna in obvezna uvedba motorjev na električni pogon ali (le) vesla. Ob tem se v ribiški družini sprašujemo, kako naj ribiči RD Barje, ki smo na Ljubljanici prisotni od začetkov aktivnega upravljanja z reko, opravljamo svojo osnovno dejavnost, ki je predvsem okoljevarstvena. Spodnja stališča, ki jih javno objavljamo, smo poslali na Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije, ki ima sedež v Tehnološkem parku Ljubljana, vendar niso bila upoštevana.

Stališča RD Barje

Ribiška družina Barje upravlja z odsekom Ljubljanice že vse od ustanovitve RD leta 1955. Njeno poslanstvo je skrb za ohranjanje narave in vodnega življa, izobraževanje članov ter izvajanje športnega ribolova na ribolovnih revirjih. Ribiška družina ima sklenjeno koncesijsko pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (MKO) za upravljanje z barjanskim ribiškim okolišem, v katerem je tudi reka Ljubljanica na delu od Podpeškega mostu do zapornic na Ambroževem trgu in Gruberjevem prekopu. Za sodelovanje v vašem predlogu sprememb zakonodaje in lokalnih predpisov bi želeli dodati nekaj podatkov in stališč.

Zagovarjamo ureditev motorne plovbe po reki Ljubljanici v skladu z obstoječimi predpisi tako, da vse plovbno območje gorvodno – tako kot je odrejeno sedaj – ostane pri avtocestnem mostu na barju. Pri tem opozarjamo, da glavni pritok Ljubljanice (Iščica) nikoli ni bil ploven in tudi nima nikakršnih pogojev, da bi to postal.

Načeloma smo proti razširitvi motorne plovbe po barjanskem delu reke Ljubljanice, ki je nižinska meandrirana reka s počasnim tokom skoraj brez padca in ne prenese vsiljenega valovanja in hrupa povezanega s pogosto motorno plovbo. Menimo, da bi le tako lahko ohranili vodni in obvodni živelj v obstoječem naravnem stanju, kot je bilo nekdaj. Na reki Ljubljanici in njenih pritokih so evidentirana številna drstišča raznovrstnih rib; mnoge od njih so trajno zaščitene. Pogosta motorna plovba negativno vpliva na drstenje, pa tudi sicer je zakonsko prepovedano vznemirjati vodni živelj.

Poleg naštetega se predvideva, da se bo z razširitvijo plovnega turizma povečala bremenitev reke in okolja: hrup, ki se pod vodo hitreje širi kot po zraku, valovanje, erozija brežin, odpadki, onesnaženje vode itd. Z razširitvijo motorne plovbe bi se z novimi privezi in pristani zasedba brežin zelo povečala, študija vplivov na okolje pa ni bila napisala. Pričakujemo tudi, da bo naše ribiško gospodarjenje prizadeto z razširitvijo motorne plovbe, kar je nedopustno. Izpolnjevanje ribiško gojitvenega načrta, ki je osnova za delovanje ribiške družine, potrjenega od MKO, vključuje delovanje gospodarske službe, čuvajske službe in izvajanje športnega ribolova na reki Ljubljanici. Za opravljanje navedenih nalog in dejavnosti je potrebna tudi uporaba ribiških čolnov in zato se naj plovni režim ohrani v obliki, kot je trenutno odrejeno po mestnem odloku. V sami prisotnosti ribičev se na reki Ljubljanici hkrati izvaja tudi kontrola in nadzor dogodkov na in ob reki. Struktura članstva v ribiški družini pa iz leta v leto narašča z namenom varstva okolja in ljubiteljstva narave in vedno manj z namenom neposrednega športnega ribolova.

Na reki Ljubljanici je potrebno ohranjati režim javnega dobra in splošne rabe voda. Člani Ribiške družine Barje so ekološko zavedni in tudi ob izvajanju športnega ribolova skrbijo za naravo. V nobenem primeru ni dopustna razširitev posebne rabe z motorno plovbo, ki bi omejevala pravice drugim, predvsem našim dejavnostim! Ribolovna sezona traja vseh 12 mesecev v letu, od 1. januarja do 31. decembra, zato je prisotnost ribištva na Ljubljanici celoletna in ne sme biti časovno ali kako drugače omejevana.

Na koncu poudarjamo, da pred ponovnim spreminjanjem predpisov raje vložimo vse napore in sredstva, da bi spoštovali že napisane norme in pravila ravnanja. Trenutno stanje na reki Ljubljanici je namreč povsem brezpravno, vlada nered, to pa predvsem na račun narave, reke Ljubljanice in njene okolice.

Ljubljana, julij 2012

RD Barje

Objavljeno dne: 21/01/2013