Plašenje in odvzem kormoranov iz narave

Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) je dne 29. 11. 2012 izdala odločbo št. 25601-110/2012- 18, ki je postala pravnomočna v soboto 22. 12. 2012. Z odločbo je v njej navedenih območjih in po predpisanem postopku dovoljeno vznemirjanje velikega kormorana z uporabo plašilnih sredstev in odvzem iz narave.

Vlogi RZS je bilo ugodeno le v manjšem delu, oziroma v obsegu iz preteklih let.

Dokument lahko preberete tukaj.