Pismo predsednika RD Barje

Spoštovani ribiči, člani RD Barje,

minilo je dobre pol leta, odkar ste nam na Zboru članov v juniju zaupali vodenje naše RD. S tem ste nam izkazali veliko zaupanje. Takoj smo se zagnano lotili dela. Ob koncu leta, ki je bilo za vse nas zelo stresno, bi vas radi na kratko obvestili o opravljenem delu in vam predstavili nekaj naših pogledov v leto 2021.

Še enkrat bi radi izrazili vse priznanje prejšnjemu upravnemu odboru na čelu s Teodorjem
Gantarjem – Tedijem. Opravili so veliko delo, ki ga bomo skušali po najboljših močeh nadaljevati in nadgraditi.

Veseli smo, da vas lahko obvestimo, da družina posluje finančno stabilno. V celoti smo uredili
status našega doma, za kar gre vsekakor velika zasluga Tediju in njegovim sodelavcem. Iz
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo prejeli aneks h koncesijski pogodbi za
Barjanski ribiški okoliš, s katerim nam je oprostilo plačilo druge polovice koncesijske dajatve za leto 2020.

Zavedamo se, da sta komunikacija in tesen stik s člani za RD izredno pomembna. Kot ste lahko
opazili v vabilu na obnovo članstva, pospešeno vpeljujemo digitalizacijo poslovanja. Pri tem pa
bomo enako pozornost posvečali osebni komunikaciji, saj imamo veliko članov, ki jim računalniška
tehnika ni blizu.

Žal nam je epidemija koronavirusa zelo otežila delo, ribolov in nam tudi preprečila, da bi se lahko družili. Pri vsem našem delovanju smo dosledno spoštovali vsa navodila za varovanja zdravja članov. Glede tega se moramo zahvaliti tudi vam, spoštovani člani, da ste ukrepe glede omejevanja druženja sprejeli z razumevanjem.

Naše oči so sedaj uprte v leto 2021. Upamo, da bo bolj prijazno, kot je bilo letošnje. Ekipa za
interventne izlove, čuvajska služba in vodstvo RD so sicer delovali nemoteno. Skrbno smo pazili,
da smo s primernim vlaganjem ohranili stalež rib v vseh naših vodah na visokem nivoju. Upamo, da
bo leto, v katerega vstopamo, tudi za nas ribiče bolj prijazno in nam spet omogočilo, da bomo lahko več za vodo, uživali v dobrem ribolovu in da se bomo spet lahko družili tudi v ribiškem domu.

Vsem vam, članom naše družine in vašim najdražjim, želim v letu 2021 v imenu upravnega odbora
in v svojem imenu predvsem zdravja, sreče, zadovoljstva in DOBER PRIJEM! Drobna pozornost: v
ribiškem domu vas čaka ribiški koledar RZS za leto 2021. Vsi, ki ga še niste prevzeli, se oglasite v času uradnih ur, da vam ga predamo.

Bojan Pergovnik, predsednik RD Barje