Pena na Ljubljanici

Ribiški čuvaji RD Vevče so 17. 11. 2020 v dopoldanskem času obvestili vodstvo RD Barje, da se v revirju RD Vevče na gladini Ljubljanice pojavlja večja količina sumljive bele pene (foto dokumentacijo hranijo čuvaji RD Vevče in RD Barje).

Tekom rednega terenskega dela so preiskali tudi spodnji tok Gruberjevega prekopa, ki je v upravljanju RD Barje. Vizualno so zaznali manjšo količino snovi, ki spominja na peno. Obvestili so center za obveščanje, ki se je odzval z aktivacijo intervencijske ekipe.

Zaradi morebitnega onesnaženja gorvodno so bili obveščeni tisti čuvaji RD Barje, ki so se lahko odzvali takoj. Predsednik Pergovnik si je ogledal Ljubljanico na območju Špice, spodnji odsek Iščice in Malega grabna (kot potencialne vire onesnaževal), s sodelavci pa niso našli vira morebitnega dejanskega onesnaženja.

Akcija je eden od dokazov odličnega sodelovanja ribiških družin na območju porečja Ljubljanice in čuječnosti ribičev, ki živijo z vodotoki na tem območju.

Objavljeno dne: 17/11/2020