Oprostitev polovice letne koncesijske dajatve za ribiške upravljalce zaradi COVID-19

Iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo prejeli aneks h koncesijski pogodbi za Barjanski ribiški okoliš, s katerim nam je oprostilo plačilo druge polovice koncesijske dajatve za leto 2020.

V negotovih časih, v katerih smo se znašli predvsem zaradi virusa, ki povzroča bolezen Covid-19, in nezmožnosti za popolno izvajanje športnega ribolova, smo v RD Barje veseli, da je MKGP svojo obljubo o pomoči ribiškim družinam držalo in uresničilo.

Člani RD Barje smo zaradi epidemije naleteli na nemalo ovir, prav tako je oteženo poslovanje RD. Zaradi omenjenega je oprostitev dela koncesijske dajatve dobra novica za našo RD, ki nam daje upanje, da bomo v poslovnem smislu krizo lažje prebrodili.

RD Barje

Objavljeno dne: 03/11/2020