Okolje

Več kot polovica voda, s katerimi gospodari Ribiška družina Barje, se nahaja v naravnem območju Ljubljansko barje. Le-to je zaradi bogastva narave na evropskem seznamu zaščitenih območij Natura 2000, od leta 2008 pa je razglašeno za krajinski park, katerega glavna naloga je ohranitev naravnih vrednot ter biotske in krajinske raznolikost Ljubljanskega barja.

Vodotoki so pomemben del človekovega življenjskega okolja, ekosistema in narave, česar se v RD Barje zelo zavedamo. V okviru krovne organizacije slovenskega sladkovodnega ribištva (RZS) pripravljamo in sprejemamo letni program upravljanja s predmetno zadevo, ukvarjamo se z ribolovom in elektroribolovom za sonaravno vzrejo rib. Izvajamo intervencijske odlove in aktivnosti za ohranjanje ugodnega stanja rib. Vodimo evidence in poročamo strokovnim ustanovam, usposabljamo svoje ribiče in izvajamo ribiškočuvajsko službo za nadzor nad ribolovom.

Poleg naštetega čistimo vodotoke in njihovo okolico. Radi imamo vode, ki so nam zaupane v skrb.


Krajinski park Ljubljansko barje