Obvestilo za javnost glede višine odmerjenega davka …

Ljubljana, 27. februar 2014
Številka sporočila za javnost: 911/2/2014

Celoten naslov sporočila:
Obvestilo za javnost glede višine odmerjenega davka na nepremičnine v (so)lasti RD Barje

Na podlagi 7. člena Statuta Ribiške družine Barje s tem spletnim obvestilom za javnost o zadevi obveščamo vse zainteresirane fizične in pravne osebe. Partnerske ustanove to obvestilo prejmejo individualno v natisnjeni obliki.

Uvod

Dne 24. februarja 2014 smo na sedež Ribiške družine Barje (RD Barje) od Geodetske uprave Republike Slovenije prejeli Obvestilo o podatkih o nepremičninah in informativno izračunanem davku na nepremičnine, ki jih ima RD Barje v (so)lasti. Podlaga za pridobitev izračuna je 27. člen Zakona o davku na nepremičnine – ZdavNepr (UL RS, št. 101/2013), ki ga je 15. novembra 2013 sprejel Državni zbor Republike Slovenije.

Sporočilo

V RD Barje izražamo močno nezadovoljstvo zaradi nesorazmerno visokega davka na nepremičnine v (so)lasti RD Barje. Celoten davek znaša xxxx,x EUR. Zlasti izražamo nezadovoljstvo in ogorčenje glede 1. točke izračuna, ki se nanaša na obdavčevanje ribiškega doma v Ljubljani. Pri obdavčevanju je bila upoštevana davčna stopnja 0,75%, ki se po 2. odstavku 6. člena ZdavNepr nanaša na poslovne in industrijske nepremičnine.

Ribiška družina Barje z 59 letno tradicijo je neprofitna in družbeno koristna organizacija fizičnih oseb, ki se prostovoljno združujejo za ribiško upravljanje s prevzetim barjanskim ribiškim okolišem v skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu in drugimi predpisi. Za upravljanje barjanskega ribiškega okoliša plačuje koncesijo. Glavne dejavnosti članov Ribiške družine Barje so zlasti izvajanje ukrepov za ohranjanje ugodnega stanja rib, sonaravna vzreja rib, ekološke aktivnosti in monitoring vodotokov. RD Barje nikoli ne prejema dotacij ali donacij srednjih ali velikih vrednosti, njeni člani pa letno opravijo več kot 3000 prostovoljnih delovnih ur.

Ker predstavlja tak davek v nesorazmerno visoki obliki neposreden izpad razpoložljivega dohodka RD Barje, ugotavljamo, da lahko neposredno vpliva na prihodnje tekoče operacije in investicije RD Barje. Na soroden način je verjetno prizadeto tudi poslovanje drugih neprofitnih društev in organizacij.

Ribiška družina Barje bo uporabila vsa pravna sredstva, ki jih ima na voljo, da zaščiti svoje strateške interese.

Jure Ušeničnik,
Vodja sektorja za odnose z javnostmi Ribiške družine Barje

Ljubljana, 27. februar 2014

Objavljeno dne: 27/02/2014