Občni zbor članov RD Barje 2013

Vabimo vas na občni zbor RD Barje, ki bo v 28. marca 2013 ob 17.30 uri v ribiškem domu na Hladnikovi 11.

DNEVNI RED:

  • Otvoritev občnega zbora in izvolitev delovnih teles (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, zapisnikar in overovatelj);
  • Poročilo o delu sekcij in zaključnega računa za leto 2012;
  • Razprava in sprejem poročil in zaključnega računa;
  • Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2013;
  • Podelitev priznanj ribičem Barjanom;
  • Razno.

Po končanem zboru bo tradicionalen ribiški klepet z zakusko.

Dober prijem in nasvidenje na zboru!

POMEMBNO:

Prosimo, preberite lani sprejeti ribolovni režim v vodah RD Barje, ki je bil na zboru ribičev tudi potrjen v letnem planu za leto 2013 na ZZRS. V tiskani obliki bo na voljo tudi na občnem zboru.

UO RD BARJE

Objavljeno dne: 09/03/2013