Občni zbor 2014

Vabimo vas na redni občni zbor RD Barje, ki bo v četrtek, 27. marca 2014, ob 17.30 uri v ribiškem domu RD Barje na Hladnikovi 11 v Ljubljani.

Dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev delovnih teles (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, zapisnikar in overovatelj).
2. Poročilo o delu sekcij in zaključnega računa za leto 2013.
3. Razprava in sprejem poročil in zaključnega računa.
4. Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2014.
5. Podelitev priznanj ribičem Barjanom.
6. Razno.

Po končanem zboru bo tradicionalen ribiški klepet z zakusko.

Vabljeni!

Objavljeno dne: 16/03/2014