Množični pogin rib v Malem grabnu – izjava za javnost

V vodotoku Mali graben v Ljubljani je v soboto in nedeljo, 23. in 24. julija 2022, poginilo približno 10.000 primerkov rib. Vzrok za pogin še ni znan.

12. julija 2022 so člani RD Barje s kolegi iz RD Dolomiti zaznali pogin v Gradaščici, četrti vikend v juliju 2022 pa se je množični in totalni pogin, ki je ekološka katastrofa, zgodil v Malem grabnu v bližini Koprske ulice v Ljubljani. Poginilo je približno 1,5 tone rib, poginili so vsi osebki vseh ribjih vrst, tako mladice kot odrasli primerki.

Pogin so ribiči zaznali v soboto, 23. julija 2022, v poznih večernih urah. Ukrepali so skladno s pooblastili in obvestili pristojne organe. Predstavniki laboratorija ELME so v poznih večernih urah vzorčili vodo. V nedeljo, 24. julija, so ribiči RD Barje skupaj s policisti in gasilci pregledovali vodotok. 20 članov RD Barje je iz njega ročno odstranjevalo poginule ribe, dela so izvajali od 5. ure zjutraj do 11. zvečer.

Prizadetega je približno 2 km vodotoka. Od območja Koprske ulice so v smeri dolvodno poginile vse ribe in drugi vodni organizmi, tudi zaščitene vrste, denimo nežica. Bojan Pergovnik, predsednik RD Barje, je ob okoljski katastrofi za medije dejal: “Tega se ne da nadomestiti, teh rib se kupiti ne da. Ta tokokrog je končan, kar pomeni, da naslednjih 10 let ne bo nobene ribe v Malem grabnu.”

Ribiči ocenjujejo, da so iz vodotoka odstranili približno 10.000 kadavrov. Po vrstih skupinah je bilo največ mren (500 kg), klenov (300 kg), sulcev (100 kg), podusti, potočnih postrvi, lipanov, drugih manjših vrst in mladic (rdečeoke, pohre, nežice, pisanci, …). Izjemno velika škoda je nastala tudi na drugih organizmih, zlasti bentosu, žuželkah in vodnemu rastlinju.

Ribiči lahko od ribogojcev kupijo le določene vrste odraslih rib, denimo podust in ščuko, in tako le delno nadomestijo škodo, druge vrste pa ne, saj niso na voljo. Za oceno celostne rehabilitacije vodotoka morajo počakati vsaj na naslednjo drst, ki bo spomladi 2023. Škoda na poginulih ribah in drugih organizmih je neprecenljiva, če bi jo morali oceniti, pa bi lahko znašala tudi 100.000 EUR ali več.

Prve informacije s kraja dogodka kažejo, da bi bil lahko vzrok pogina izlitje neznane kemikalije, raven kisika je bila v vodi namreč zadostna. Vzrok pogina zaenkrat ni znan. Vpliv onesnaženja je zagotovo občuten tudi dolvodno od kraja dogodka, vendar ocena njegovega obsega trenutno ni mogoča. Gorvodno od Koprske ulice vodotok ni prizadet.

Mali graben je pomembno drstišče sulca, podusti in nekaterih drugih ribjih vrst, pogin pa je že drugi množični pogin v Malem grabnu v zadnjih 30. letih. O množičnem poginu so med drugimi poročali tudi nekateri mediji, denimo pri RTV Slovenija, N1, Delu, Siol.net, Slovenskih novicah in Times.si.

Ribiška družina Barje
Ljubljana, 25. julij 2022

Objavljeno dne: 25/07/2022