Mali graben

Mali graben je ime za reko Gradaščico od jezu pri Bokalcih (Lj. – Vič) do izliva v Ljubljanico. Pod jezom v Bokalcih je mogoče muharjenje, nižje pa predvsem beličarjenje. Cena dnevne dovolilnice: 20 EUR. Za lov sulca velja posebna dovolilnica (pravila). Dovolilnice so na voljo pri pooblaščenih prodajalcih.

Ribe:

Pravila ribolova, dovoljene vabe, varstvene dobe in najmanjše lovne mere preberite tukaj.

Omejitve in prepovedi:

POZOR: zaradi totalnega pogina julija 2022 ribolov približno od Koprske ulice dolvodno do sotočja z Ljubljanico ni mogoč. Ribolov lahko izvajate od jezu na Bokalcih (začetek revirja) do lokacije onesnaženja blizu Koprske ulice. Hvala za razumevanje.

Prosimo, preberite jih med pomembnimi dokumenti. Na začetku revirja (pod jezom pri Bokalcih) poteka nad strugo trasa visokonapetostnega daljnovoda. Svetujemo previdnost pri uporabi dolgih ribiških palic.