Ljubljanica povezuje

V soboto, 8. junija 2013, je bila organizirana mednarodna delavnica projekta Life – Ljubljanica povezuje. Udeležili so se je organizatorji Mitja Brilly, Zoran Stojič, Tomi Leon, Andrej Vidmar, Meta Polž, gosti Milorad Mrakovčić iz Hrvaške, Avdul Andrović iz Bosne in Predrag Simonović iz Srbije, ter predstavnik RD Barje.

Rdeča nit predstavitve in posveta je bil sulec, stanje njegove populacije, predvsem pa fizične ovire na njegovi migracijski poti. Predstavljene so bile arhitekturne ovire, ki onemogočajo migracijo ribam po reki Ljubljanici, in sicer jez pri papirnici Vevče, jez pri Fužinskem gradu in zapornica na Ambroževem trgu, ter predlagane možne izboljšave prehoda rib.

Na podlagi razpoložljivih podatkov so bila predstavljena drstišča sulca na porečju reke Ljubljanice ter pritokoma Mali graben in Gradaščica. Predstavljeni so bili večji gradbeni objekti na slovenskih rekah, predvsem hidroelektrarne, ki v večini primerov povsem onemogočijo migracijo rib po toku navzgor in nazaj. Gostje iz tujine so predstavili dosedanje raziskave na populaciji sulca v nekaterih njihovih vodotokih.

V zaključku predstavitve so bili vsi udeleženci enotnega mnenja, da je sulec pravzaprav povsem premalo raziskana riba, da je zaradi človeških vplivov v njegov življenjski prostor postal zelo ranljiva vrsta in je iz vseh navedenih razlogov potrebno vložiti veliko napora, da ga ohranimo v čim večjem številu.

Za več podrobnosti o projektu si oglejte spletno stran projekta LIFE.

Jernej Šegatin, gospodar RD Barje