Januarski dogodek ob zadrževalniku Rakovnik, izjava za javnost

5. januarja 2022 popoldne smo bili preko telefonskega klica osebe izvajalca del obveščeni, da potekajo ob zadrževalniku Rakovnik gradbena dela. Takoj smo se odzvali na informacijo, pregledali dejansko situacijo na sami lokaciji in ugotovili, da je bil izpust že narejen, ribe pa so ležale v blatu.
Hitro, vsekakor pa znotraj časovnih okvirjev, ki nam jih dopušča naša organizacijska oblika, smo organizirali ekipo za interventni odlov, a so vremenske okoliščine tega dne z dežjem in snegom v nočnem času zaradi varnosti onemogočile reševanje rib.
O zadevi smo morali obvestili ribiško inšpektorico, izlov pa zadržati do ogleda ribiške inšpektorice. Izlov smo izvršili v petek opoldan, 7. januarja.
Pri izlovu je sodelovalo 10 ribičev, članov RD Barje, akcija reševanja je trajala 6 ur. Zajeli smo približno 100 kg poginulih rib, ocenjujemo pa, da so v vmesnem obdobju bližnji prebivalci že odstranili približno 100 kg rib, ki so bile odplavljene po vodotoku. Po končani akciji so poginule ribe prevzeli strokovnjaki ekipe Veterinarsko higienske službe.
Zadrževalnik Rakovnik ni aktivni revir RD Barje in se nahaja v barjanskem ribiškem okolišu. Ocenjujemo, da je obvestilu o nameri del z izpustom vode iz zadrževalnika do RD Barje žal prišlo prepozno. V zadrževalniku so bile prisotne tudi nekatere domorodne ribje vrste, poleg njih pa tudi tujerodne (ameriški somič in sončni ostriž), ki so zaradi nenadzorovanega izpusta potovale dolvodno proti Ljubljanici, kar razumemo za nepopravljivo škodo, dogodek pa predstavlja veliko okoljsko nevarnost.
V RD Barje, ki z revirji v barjanskem ribiškem okolišu skrbno gospodarimo že od leta 1955, pričakujemo ustrezno obvestilo o poteku načrtovanih del v obvladljivem času pred njihovo izvedbo, ne med ali po njej. V slednjem primeru ne moremo več nastopati preventivno, temveč le kot izvršitelji odvoza kadavrov, kar nas zelo žalosti.

Objavljeno dne: 12/01/2022