Domnevno onesnaženje Ljubljanskega barja na zahodni meji Barjanskega ribiškega okoliša – izjava za javnost

IZJAVA ZA JAVNOST, Ljubljana, 22. 08. 2023

V ponedeljek, 21. avgusta 2023, smo v popoldanskih urah iz medijev izvedeli za novico, da naj bi prišlo na delu Ljubljanskega barja na levem bregu Ljubljanice, natančneje na Bevškem jarku, do onesnaženja voda, “najverjetnejši krivec naj bi bilo po pisanju portala rtvslo.si komunalno blato” (vir: https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/ljubljana/onesnazenje-voda-na-ljubljanskem-barju-tudi-ljubljanice-najverjetnejsi-krivec-komunalno-blato/678720).

Novica nas skrbi, saj je Ljubljansko barje izjemno ranljiv habitat, domnevno onesnaženje pa naj bi se zgodilo na območju, ki je tik ob zahodni meji Barjanskega ribiškega okoliša, temeljne prostorske enote ribiškega upravljanja RD Barje. RD Barje je društvo, ki deluje v javnem interesu, njegova primarna naloga pa je po Zakonu o sladkovodnem ribištvu med drugim izvajanje ukrepov za ohranjanje ugodnega stanja rib, vodenje predpisanih evidenc in poročanje, izvajanje nadzornih nalog ribiškočuvajske službe ter druge, za ribiško upravljanje pomembne naloge.

Skladno z vsebinami ribiškega upravljanja ugotavljamo, da po preliminarnem pregledu površinskih vodotokov v porečju Ljubljanice, kamor naj bi se iztekale potencialno onesnažene vode, pogina rib in drugih na vodo vezanih organizmov zaenkrat nismo opazili. Stanje na terenu skrbno spremljamo, prav tako pričakujemo izsledke analiz kriminalistično forenzične preiskave, ki naj bi se, tako sklepamo iz objav v medijih, izvedla (vir: https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/ljubljana/gre-na-ljubljanskem-barju-za-naraven-pojav-ali-za-cloveski-vir-onesnazenja/678797).

Ob tej zaskrbljujoči novici naj dodamo, da je Barjanski ribiški okoliš lani prizadela huda suša, prav tako smo lani v poletnih mesecih na Malem grabnu zabeležili totalni pogin rib (izjava za javnost je dostopna na http://www.rdbarje.si/mnozicni-pogin-rib-v-malem-grabnu-izjava-za-javnost/, op.p.). Ne želimo si dodatnih pritiskov na dragoceno naravno okolje Ljubljanskega barja ter okolice in upamo, da gre za naravni pojav, kot še omenjajo avtorji prispevka (vir: https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/ljubljana/gre-na-ljubljanskem-barju-za-naraven-pojav-ali-za-cloveski-vir-onesnazenja/678797).

UO RD Barje