Iška

Iška je hudourniška rečica na južnem robu barja. V predelu nad Iško vasjo je v njej mogoče muhariti divje potočne postrvi in šarenke. Cena dnevne dovolilnice: 15 EUR. Na voljo je pri pooblaščenih prodajalcih. Revir leži na območju medveda.

Ribe:

Pravila ribolova, dovoljene vabe, varstvene dobe in najmanjše lovne mere preberite tukaj.

Omejitve in prepovedi:

Prosimo, preberite jih med pomembnimi dokumenti. Ribolov je dovoljen od cestnega mostu v Lipah gorvodno do sotočja Iške z Zalo. Nad sotočjem z Zalo je rezervat, kjer ribolov ni dovoljen! V poletnem času je v Iškem vintgarju veliko obiskovalcev, zato je ribolov navadno omejen na zgodnje jutranje in pozne večerne ure. Ribolov na Iški priporočamo spomladi in jeseni, ko meri pretok vode med 0,5 in 1,5 kubičnih metrov na sekundo (informacija o pretoku vode).