Interni izpit za pripravnike

Spoštovani pripravniki RD Barje!

Obveščamo vas, da bo potekal interni ribiški izpit v četrtek, 6. aprila 2023, ob 18.00 na sedežu RD Barje na Hladnikovi 11, 1000 Ljubljana, v gospodarski sobi.

Interni ribiški izpit je ustni, poteka individualno in traja približno 10 minut. Izpraševalci pričakujejo znanje, ki ste ga pridobili na internem usposabljanju, s poudarkom na:
prepoznavanju ribolovnih vrst rib v donavskem porečju,
poznavanju njihovih varstvenih dob in najmanjših lovnih mer,
prepoznavanju ribolovnih revirjev barjanskega ribiškega okoliša in njihovih meja.

Vabilo na interni ribiški izpit vam bo posredovalo tudi tajništvo RD Barje. Za vse informacije smo na voljo na e@rdbarje.si.

Lep pozdrav in dober prijem!

UO RD Barje