Gospodarjenje z vodami

V okviru državnega načrta nam je zaupanih več kot 80 ha vodnih površin v Ljubljani in njeni okolici. Gospodarimo s potoki, rekami, ribniki in jezeri, ki jih poseljujejo salmonidi in ciprinidi.

Več o revirjih »