Genetska pestrost navadnega pisanca v Evropi

Vabimo vas, da v zadnji številki glasila Ribič (11/2020) preberete zanimiv sestavek strokovnjakov za področje pisancev z dunajskega naravoslovnega muzeja. Ti so v okviru svojih raziskav opravljali analizo pisancev tudi v barjanskem ribiškem okolišu.

Med raziskovalci je tudi Slovenka, dr. Anja Palandačič, ki nam je v zanimivem pogovoru razložila genetsko pestrost pisanca in dejala, da je poimenovanje “navadni” pisanec pod vprašajem, saj ugotavljajo izjemno genetsko bogastvo te sicer majhne ribe. V Sloveniji sestavljajo vrsto štiri glavne genetske podlinije, v barjanskem ribiškem okolišu naj bi bila najpogosteje zastopana savska podlinija. Analize so se sicer namenili opraviti v Želimeljščici, Ižici in Iški, praktično pa so jih opravili na osebkih iz Ižice.

Raziskovalci so se še posebej osredotočili na raziskovanje kraških vodotokov, kjer naj bi bil mogoč prenos genetskega materiala preko podzemnih vodotokov.