Avtorji

Spletne strani rdbarje.si, ki so bile izdelane leta 2012, je uredil zunanji izvajalec (donator). Upravlja jih Ribiška družina Barje oziroma njena Sekcija za odnose z javnostmi.

Fotografije: J. Šegatin, M. Ušeničnik, arhiv RD Barje, I. Dragan, Krajinski park Ljubljansko barje, Shutterstock, Wallpaper.si, Foundwalls.com (jesensko ozadje spletne strani) in drugi (označeno).

Opomba avtorjev: na spletnih straneh nekaterih revirjev so ribe, ki se v revirjih nahajajo, ločene v dve skupini, in sicer salmonidi in ciprinidi. Med salmonide sta uvrščena tudi ščuka in smuč. Zavedamo se, da biološko gledano ne spadata med salmonide. Klasifikacijo smo izvedli zaradi lažje spletne predstavitve.